Karlsborg Airport Swedish airports - Karlsborg Airport
Swedish airports
Swedish airports
World airports
Airport photos - free!
Aircraft photos - free!
Spacecraft pics - free!
Aviation articles

Karlsborg Airport

Karlsborgs flygplats eller Karlsborgs flygbas (IATA: , ICAO: ESIA) är en militär flygplats i 2 km söder om Karlsborg iVästergötland. Flygplatsen ägs och förvaltas av Fortifikationsverket (FORTV).

Karlsborgs flygplats
F 6 Karlsborg - Flygledartorn.jpg

Flygledartornet vid flygplatsen

ESIA på kartan över Västra Götalands län

ESIA

Flygplatsens läge i Västra Götalands län

Allmän information
Ort Karlsborg
Kommun Karlsborgs kommun
Flygplatstyp Militär flygplats
ICAO-kod ESIA
FV-kod 1 F 6
FV-kod 2 06
Ägare Svenska staten
Driftbolag Fortifikationsverket
Öppningsår 1939
2007
Stängningsår 1994
Höjd över havet 94,5 m
Koordinater 58°30′50″N
14°30′26″Ö
Banor
Riktning Dimensioner i meter Beläggning
Längd Bredd
06/24 2 300 40 Asfalt
06/24 1 080 24 Gräs

Historik

Västgöta flygflottilj (F 6) inrättades officiellt i Karlsborg den 1 juli 1939.

Fältet som flygplatsen uppfördes på, hade upptäckts av löjtnant Gösta von Porat, som år 1913 landade med en Nieuport IV G på exercisheden «Lusharpan», och fann att markerna skulle vara användbara vid flygövningar. År 1915 använde arméflyget Karlsborg som en av sina baser, då det fanns stora möjligheter att öva skjutning och bombfällning på artilleriets skjutfält. Byggverksamheten inför uppsättningen av flottiljen kom i gång år 1936, då bland annat en stor hangar (hangar 81) för två divisioner uppfördes. Fältet utvidgades år 1937 till att omfatta 1 600 × 1 200 meter, och 1939 uppfördes en byggnad för flottiljens flygverkstad. Första flottiljchef var överstelöjtnant John Stenbeck, och det första flygplanet blev en Sk 11 som landade i Karlsborg den 28 juni 1939, några dagar före flottiljens officiella öppnande.

Till en början företogs flygningarna på två korslagda stråk med banorna 09/27 och 01/19 belägna inom flottiljområdet. Under sommaren 1950 anlades den permanenta rullbanan 06/24, och hösten 1952 uppfördes en ny trafikledningsbyggnad. Inför ombeväpningen av flottiljen till A 32 Lansen, förlängdes flygplatsens rullbana sommaren 1956. Tjugo år senare, sommaren 1976, inleddes ytterligare en intensiv period i nybyggnationer, renoveringar och ombyggnader, då för att anpassa flygplatsen till Viggen-systemet.

Flottiljen hotades ett antal gånger av avveckling, första gången redan 1947. Genom försvarsbeslutet 1992 beslutades att flottiljen skulle avvecklas senast den 30 juni 1994. Den militära flygtjänsten vid flottiljen avvecklades i två steg. 62. attackflygdivisionen (Filip Blå) upphörde den 6 juni 1993, och 61. attackflygdivisionen (Filip Röd) upphörde den 15 december 1993. Det sista flygplanet vid F 6 var en AJ 37 Viggen (S/N 37107), vilken lyfte den 2 maj 1994.

I samband med att flottiljen avvecklades övertog Karlsborgs kommun en större del av flottiljområdet. Den 30 april 2007 återupptogs verksamheten vid flygplatsen igen, detta dels på grund av Försvarsmaktens ökade internationella engagemang. Flygplatsen hade då moderniserats med nya radarstationer, samt att flygledartornet moderniserades. Kostnaden av upprustningen av flygplatsen uppgick till ett värde på cirka 6 miljoner kronor. Antalet flygplansrörelser vid flygplatsen beräknas att nå samma nivå som innan flottiljen avvecklades 1994.

Försvarsmaktens ökade närvaro vid flygplatsen följdes av att Fortifikationsverket köpte tillbaka en stor del av flottiljområdet, vilket består av fastigheterna Gräshult 14 och Vanäs 4. Fastigheterna som ingick i affären tillföll Fortifikationsverket och Försvarsmakten den 1 april 2008.

Sommaren 2011 blev området återigen helt inhägnat, och från 2012 planerades det att bemanna gamla flottiljsvakten, då Garnisonsvakten skulle flyttas ut från fästningen.

I mitten av juli 2013 beviljade Regeringen Reinfeldt ett anslag om 122 miljoner kronor för renovering och modernisering av flygplatsen, bland annat om- och nybyggnad av dränering av fält- och stråkytor, nybyggnation av flygplatsljussystem och nya slitlager för rull- och taxibana. Våren 2014 påbörjade Försvarets materielverk (FMV) en offentlig upphandling gällande anläggningsarbetet av flygplatsen. Dock så avbröts tilldelningsförfarandet sommaren 2014. Upprustningen ligger nu i plan att göras tidigast år 2015 eller 2016. Militära flyginspektionen bedömde i en rapport att rullbanan var i extremt dåligt skick, vilket redan hade fått Skaraborgs flygflottilj att belägga rullbanan med användningsförbud för flygplan med lågt sittande jetmotorer. Vilket inkluderar Flygvapnets skolflygplan Sk 60 och stridsflygplan JAS 39 Gripen. Innan rullbanan asfalterats om får den endast användas av transportflygplan. Vilket dock medför att flygplatspersonalen får kontrollera rullbanan vid varje tillfälle på grund av att asfalten är dålig. Bakgrunden till förseningen av upprustningen angavs till att Försvarsmaktens miljöprövningsenhet utreder eventuell förekomst av Perfluoroktansulfonsyra.

Verksamhet

Flygplatsen är en militär flygplats och anpassad för att ta emot samtliga flygplan och helikoptrar inom Försvarsmakten.

Vid flygplatsen övas flygverksamhet till Nordic Battlegroup samt för olika insats- och specialförband. Livregementets husarer (K 3) för luftburen förmåga (LBB). I övning och utveckling av den luftburna förmågan används transportflygplan i form av Tp 84 samt helikoptrar. Försvarsmaktens överlevnadsskola (Fös) använder flygplatsen vid övningar i Combat Search and Rescue (CSAR), vilket är en term för att hämta personal i fientlig miljö. Flygplatsen är även bas för UAV-system. Flygplatsen är anpassad för att ta emot samtliga flygplan inom Försvarsmakten. Även flygning med Jas 39 Gripen övas vid flygplatsen.

Våren 2010 lämnade Försvarsmakten in en tillståndsprövning till Länsstyrelsen i Västra Götaland gällande utökning av flygplansrörelserna vid flygplatsen till att omfatta 10.000 flygrörelser per år omkring 2017. I juni 2012 avslog länsstyrelsen Försvarsmaktens tillståndsprövning om utökad flygverksamhet, med anledning till att länsstyrelsen ansågs den som bristfällig. Bakgrunden är att en alternativ plats till den sökta ska finnas med i tillståndsprövningen, så länsstyrelsen kan jämföra de positiva och negativa miljöeffekterna. Något som Försvarsmakten ej velat komplettera sin tillståndsprövning med, av den anledning att det inte finns något alternativ.

Den 15 maj 2012 landade för första gången ett civilregistrerat större passagerarflygplan på flygplatsen, B737. Detta i samband med att utlandsstyrkan FS22 roterade hem från Afghanistan, och att stora delar av styrkan bemannades av personal från Livregementets husarer (K 3).

Karlsborg Airport
Karlsborg Airport. F.d flottiljvakten vid F 6 Karlsborg.


Karlsborg Airport
Före detta brandstationen.


Karlsborg Airport
Flottiljvakten (2010).


Karlsborg Airport
Före detta sjukhusbyggnad.


Karlsborg Airport
Före detta officersmäss.


The above content comes from Wikipedia and is published under free licenses – click here to read more.

General Info
Country Sweden
ICAO ID ESIA
Time UTC+1(+2DT)
Latitude 58.513842
58° 30' 49.83" N
Longitude 14.507119
014° 30' 25.63" E
Elevation 308 feet
94 meters
Magnetic Variation 002° E (01/06)
Operating Agency MILITARY
Operating Hours SEE REMARKS FOR OPERATING HOURS OR COMMUNICATIONS FOR POSSIBLE HOURS
Daylight Saving Time Last Sunday in March to last Sunday in October


Communications
APP
Opr HX.
130.0
MIL INFO
Opr O/R thru base HQ.
130.0


Runways
ID Dimensions Surface PCN ILS
06/24 7472 x 131 feet
2277 x 40 meters
ASPHALT - NO


Navaids
Type ID Name Channel Freq Distance From Field Bearing From Navaid
NDB KBG KARLSBORG - 312 4.4 NM 062.9


Supplies/Equipment
Fuel Unknown fuel type or whether there is any fuel.


Remarks
LGT PAPI Rwy 06, 24 GS 2.86 .
MISC Base HQ fone C+46 (0)505 850 12, mil info fone C+46 (0)505 100 80.
RSTD PPR thru the flight chief, fone C+46 (0)505 45 10 00.

Thanks to: www.worldaerodata.com

The content above was published at Airports-Worldwide.com in 2018.
We don't guarantee the information is fresh and accurate. The data may be wrong or outdated.
For more up-to-date information please refer to other sources.

Please see some ads intermixed with other content from this site:
christianity portal
directory of hotels worldwide
 
 

Copyright 2004-2018 © by Airports-Worldwide.com
Legal Disclaimer